Wij hechten belang aan veilige locaties met een gezond klimaat en hebben daar voortdurend aandacht voor. Onze voorzorgsmaatregelen sluiten niet uit dat er nooit iets gebeurt, maar we doen er alles aan om dit te voorkomen.

Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit. Uitgangspunt hiervoor is het gedrag van kinderen en wat hen zou kunnen overkomen.  De uitkomsten van de inventarisaties zijn in te zien op de locatie voor alle ouders en medewerkers.

De GGD controleert onze locaties regelmatig en onaangekondigd op veiligheid- en gezondheid. Via onderstaande link kunt u de rapporten inzien:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=130468

Inspecties GGD
Inspectierapport GGD 2018 Datum inspectie: 30-10-2018
Inspectierapport GGD 2017 Datum inspectie: 29-08-2017
Inspectierapport GGD 2017
Inspectierapport GGD 2016
Inspectierapport GGD 2016
Inspectierapport GGD 2015