Oudercommissie

De Kindjes heeft een oudercommissie gevormd door ouders van kinderen die naar onze opvang gaan. De oudercommissie heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen te behartigen. Ze dient als aanspreekpunt voor ouders en voert overleg met de leiding van De Kindjes. De oudercommissie vergadert samen, maar de ouders brengen advies uit. Zo vindt er op gezette tijden gestructureerd overleg plaats waarin veranderingen, ontwikkelingen, knelpunten, kwaliteitsaspecten etc. besproken worden. De verslagen van de vergadering kunnen per mail opgevraagd worden.