Suggesties & Klachten

Wij doen er alles aan om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren. Wij zullen te allen tijde met jullie het gesprek zoeken om problemen tijdig op te lossen, genoegdoening te geven of de relatie te herstellen.

Klachtenloket Kinderopvang

Mocht de interne klachtbehandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat de weg vrij om via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht te melden. Als je hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket de klacht bekijken. Deze zal proberen de klacht op te lossen via bemiddeling tussen jou en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt kun je de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.