Een extra dag naar de opvang of een dag ruilen

Extra uren

Extra uren zijn in overleg altijd met ons aan te vragen.

Een dag ruilen

Het is mogelijk om van opvangdag te ruilen. Dit kun je aanvragen bij de pedagogische medewerkers. Het ruilen van dagen is mogelijk binnen een maand voor of na de betreffende dag.

Voorbeeld: Indien je kind op 10 maart geen gebruik maakt van de opvang dan kan deze dag tussen 10 februari en 10 april geruild worden. Dit kan alleen als de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio (het aantal kinderen per medewerker) en de groepssamenstelling dit toelaten.

Ieder jaar krijgt de ouder een aantal ruildagen aan de hand van het aantal dagen dat uw kind bij de kinderopvang komt per week. Bijvoorbeeld:

  • 1 dag is 2 ruildagen per jaar
  • 2 dagen is 4 ruildagen per jaar
  • 3 dagen is 6 ruildagen per jaar
  • en ga zo maar door.

Hele dagen worden voor hele dagen geruild, en halve dagen worden voor halve dagen geruild.

Ruildagen zijn kind gebonden en niet overdraagbaar een broertjes of zusjes.

Als de ruildagen op zijn, kun je natuurlijk wel extra dagen aanvragen, deze betaal je dan bovenop de factuur.